• Image of UDOL - 153 lliures i 17 salaris

Released April 27, 2017

Adrià: Bateries i veus.
Roque: Guitarres.

Jordi Vaquero: Gravació de bateries i guitarres
Enric Verdaguer: Mescla i Master
Marta Maldonado: Artwork
Coral Jove de Setmenat: Amb els temes Media Vita i Trilo